Urbanistyka

Wykonujemy opracowania i analizy w następujących zakresach tematycznych:
– Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
– Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
– Analizy przestrzenne
– Koncepcje urbanistyczne
– Wnioski inwestorskie do opracowań
– Opinie urbanistyczne
Zapraszam do współpracy jednostki samorządu terytorialnego oraz inwestorów indywidualnych.

Jako rzeczoznawca w zakresie planowania przestrzennego świadczymy powyższe usługi z zachowaniem pełnego profesjonalizmu oraz najwyższych standardów.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym – kontakt@alpipro.pl*

*Z uwagi na świadczenie pracy na rzecz Gminy Wrocław nie wykonuję żadnych prac związanych przestrzennie, tematycznie lub w jakikolwiek inny sposób z obszarem miasta Wrocław.