Świadczymy usługi w tym zakresie – zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym – kontakt@alpipro.pl*

*Z uwagi na świadczenie pracy na rzecz Gminy Wrocław nie wykonuję żadnych prac związanych przestrzennie, tematycznie lub w jakikolwiek inny sposób z obszarem miasta Wrocław.